Định khoản tự động

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Để nhằm mục đích giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh và đặc biệt giúp cho người làm công tác kế toán dễ dàng thực hiện việc định khoản cho các nghiệp vụ kế toán mà không đòi hỏi phải có trình độ cao về nghiệp vụ. Thật đơn giản khi cập nhật số liệu, thay vì phải biết nghiệp vụ phát sinh phải định khoản như thế nào? Nội dung cụ thể ra sao? Thì kế toán viên chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh là đã hoàn thành phần lớn công việc của kế toán. Đồng thời có thể thêm mới, sửa đổi các tài khoản tự động định khoản sao cho phù hợp với đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_dinh_khoan_tu_dong

3. Chọn Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động.

4. Nhập Mã định khoản, Tên định khoản, TK Nợ, TK Có và các thông tin khác (nếu có).

5. Nhấn Cất.