Tăng tài sản do nhận viện trợ, tài trợ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tăng tài sản do nhận viện trợ, tài trợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi nhận tài sản, căn cứ vào biên bản bàn giao tài sản cố định, kế toán ghi tăng tài sản và ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ.

Nợ TK 211: Tài sản cố định

   Có TK 466:  Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Kế toán phản ánh giá trị tài sản được nhận viện trợ, tài trợ vào thu ngân sách xã chưa qua kho bạc và chi ngân sách xã chưa qua kho bạc.

Nợ TK 819: chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc (8192: thuộc năm nay)

Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7192: Thuộc năm nay)

Làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách giá trị tài sản được nhận viện trợ, tài trợ, căn cứ vào Giấy xác nhận viện trợ, tài trợ kế toán ghi.

Ghi thu ngân sách xã:

Nợ TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7192: Thuộc năm nay)

Có TK 714: Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc (7142: Thuộc năm nay)

Ghi chi ngân sách xã:

Nợ TK 814: chi ngân sách xã đã qua Kho bạc (8142: thuộc năm nay)

Có TK 819: chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc (8192: thuộc năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Các bên tài trợ, viện trợ, hoặc biếu tăng thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ liên quan đến tài sản (hướng dẫn sử dụng tài sản, thông số kỹ thuật, bản sao hóa đơn mua tài sản) và giấy xác nhận viện trợ tài trợ (VD: Quyết định tài trợ viện trợ, biếu tặng).

2. Bên tài trợ biếu tặng và UBND xã thực hiện ký Biên bản giao nhận tài sản.

3. Bộ phận hành chính bàn giao lại tài sản cho bộ phận sử dụng.

4. Đồng thời, bộ phận hành chính bàn giao lại Biên bản giao nhận tài sản, Giấy xác nhận viện trợ tài trợ cho kế toán để kế toán làm căn cứ ghi:

Ghi tăng tài sản và nguồn kinh phí hình thành tài sản.

Ghi tăng thu, chi ngân sách xã  chưa qua kho bạc.

Làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc sang đã qua kho bạc.

Ví dụ:

Ngày 12/06/2017 UBND xã nhận viện trợ của công ty cổ phần công nghệ Hoàng Hà, tài trợ 05 bộ máy tính hỗ trợ cho người dân truy cập internet, tổng giá trị là 50.000.000. 05 bộ máy này được đưa vào sử dụng ngay.

Định khoản:

Ghi tăng tài sản, tăng nguồn kinh phí

       Nợ TK 2113: 50.000.000 đồng

          Có TK 466: 50.000.000 đồng

Ghi tăng thu, chi ngân sách xã

       Nợ TK 8192: 50.000.000 đồng

           Có TK 7192: 50.000.000 đồng

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Hạch toán quyết toán công trình.

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Nhập TK Nợ 8192, TK Có 7192.

o Nhập Số tiền, Nguồn, Mục lục ngân sách.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_vien_tro_tai_tro_anh_4

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

 Bước 2: Hạch toán ghi tăng tài sản và nguồn kinh phí hình thành tài sản.

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định.

Khai báo tab Thông tin chung.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_vien_tro_tai_tro_anh1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_vien_tro_tai_tro_anh2

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn để sinh chứng từ ghi tăng Tài sản cố định.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh3

6. Nhấn Đồng ý tại thông báo Sinh chứng từ ghi tăng cho tài sản cố định thành công.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh4

7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ tự động sinh bằng cách vào nghiệp vụ Tài sản cố định\Ghi tăng\Danh sách ghi tăng tài sản cố định, nhấn đúp chuột vào Phiếu ghi tăng cần kiểm tra.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_vien_tro_tai_tro_anh3

8.  Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản 211,466,819,719,814,714.

5. Lưu ý

Để làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách giá trị tài sản được nhận viện trợ, tài trợ, căn cứ vào Giấy xác nhận viện trợ, tài trợ, anh/chị tham khảo nghiệp vụ Đề nghi ghi thu ghi chi