Làm thế nào để Xem/Tải phim hướng dẫn sử dụng.

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để Xem/Tải phim hướng dẫn sử dụng.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mỗi trang hướng dẫn nghiệp vụ đều có phim hướng dẫn đi kèm có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy. Mỗi đoạn phim được sử dụng để hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ hoặc chức năng cụ thể trên MISA Bamboo.NET 2017.

Xem phim hướng dẫn sử dụng

Chỉ cần chọn nghiệp vụ hoặc chức năng cần tra cứu, ở mục Xem/tải phim hướng dẫn tương ứng thì nhấn nút Play trên đoạn phim đã chọn.

HD_tai_phim_01

Tải phim hướng dẫn sử dụng

Để tải phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện các bước sau:

1. Tại phần Tải phim hướng dẫn dưới mỗi phim, nhấn vào chữ Tại đây.

2. Trình duyệt sẽ mở trang Vimeo cho phép người xem tải phim hướng dẫn sử dụng:

Nhấn Download.

Chọn chất lượng video muốn tải xuống và nhấn Download.

Nhấn OK để lưu phim về máy.