7. Hướng dẫn đặt mua

Navigation:  »No topics above this level«

7. Hướng dẫn đặt mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đặt mua sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 , quý khách hàng có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại đây.

Cách 2: Mua hàng trực tuyến từ website MISA (http://www.misa.com.vn) Khi đó khách hàng cần thực hiện theo 4 bước sau:

6_huong_dan_dat_mua1

Bước 1: Chọn gói Sản phẩm/Dịch vụ

Tại trang chủ, nhấn vào Mua ngay tại phần giới thiệu sản phẩm.

6_huong_dan_dat_mua2

Bước 2: Xác nhận đơn hàng:

Nhập Số lượng muốn mua

Nếu khách hàng muốn mua các gói dịch vụ đi kèm với sản phẩm, nhấn chọn Cho vào giỏ hàng tương ứng tại các gói dịch vụ cần mua.

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Thông tin cấp GPSD/Hóa đơn.

Nếu khách hàng đã có tài khoản và đang đăng nhập, thì hệ thống sẽ chuyển sang bước Thông tin cấp GPSD/Hóa đơn.

Nếu khách hàng đã có tài khoản trên website MISA nhưng chưa đăng nhập, cần đăng nhập Tên và Mật khẩu.

6_huong_dan_dat_mua3

Nếu khách hàng chưa có tài khoản tại website MISA, nhấn Đăng ký để tạo tài khoản mới.