Tối ưu hóa dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tối ưu hóa dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Giúp anh/chị dọn dẹp dữ liệu dư thừa, tiết kiệm được dung lượng lưu trữ, giảm phân mảnh trên index để truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tối ưu hóa dữ liệu

2. Nhấn Thực hiện.

toi_uu_hoa_DL

3. Nhấn Đồng ý khi thông báo xuất hiện.

toi_uu_hoa_DL_1