Chuyển kho

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Chuyển kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trường hợp 1: Đơn vị có cả vật liệu và công cụ thì có thể tách theo kho 152 - theo dõi vật tư và kho 152 - theo dõi công cụ dụng cụ. Trong quá trình sử dụng có thể phát sinh nhu cầu chuyển kho giữa vật tư và công cụ (Phân loại lại vật liệu).

Trường hợp 2: UBND xã có công trình xây dựng tại các thôn khác nhau, có thể tách kho 152 thành các kho theo dõi các công trình. Trường hợp mua vật tư về cho công trình A nhưng khi công trình này hoàn thành không dùng hết có thể thực hiện việc điều chuyển sang kho của công trình khác để dễ theo dõi.

Khi phát sinh nghiệp vụ, căn cứ vào yêu cầu điều chuyển và phiếu điều chuyển.

Nợ TK 152: Vật liệu (Kho chuyển đến)

Có TK 152: Vật liệu (Kho chuyển đi)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho và yêu cầu quản lý, kế toán trưởng sẽ làm đề nghị chuyển kho trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

2. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt đề nghị chuyển kho, kế toán căn cứ vào đề nghị chuyển kho đã được phê duyệt, lập Phiếu chuyển kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng ký duyệt.

3. Kế toán chuyển phiếu chuyển kho cho thủ kho, thủ kho thực hiện ghi chép lại loại vật tư trong từng kho trên sổ kho.

4. Kế toán căn cứ vào phiếu chuyển kho đã đầy đủ chữ ký, thực hiện hạch toán chuyển kho trên sổ vật liệu và sổ sách khác liên quan.

Ví dụ

Ngày 20/08/2017, đơn vị nhận được quy định mới ban hành của cơ quan cấp trên về việc phân loại lại công cụ dụng cụ trong đơn vị, theo đó các dụng cụ lâu bền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên đến 10.000.000 đồng sẽ được tính là công cụ. Đơn vị hiện theo dõi kho 152 - Vật liệu bao gồm cả bộ máy tính trị giá 5.500.000 đồng cần chuyển sang theo dõi trên kho 152 - Công cụ dụng cụ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Vật tư, Công cụ dụng cụ\Chuyển kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin trên chứng từ Chuyển kho.

Thông tin Đối tượng: Người thực hiện, Địa chỉ, Thủ kho xuất, Thủ kho nhập, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết: Chọn Vật tư/Công cụ dụng cụ, Từ kho, Đến kho, Số lượng, Đơn giá.

3.4_HD_nghiep_vu_VT_CCDC_Chuyen_kho_anh1

4. Nhấn Cất.

5. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ chi tiết vật liệu (Xem chi tiết từng kho), Sổ kho (Xem chi tiết từng kho).