Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi thanh toán khối lượng cho người nhận thầu thì căn cứ hạch toán là Hợp đồng nhận thầu xây dựng, Biên bản nghiệm thu khối lượng hoặc Phiếu giá công trình và phiếu thu đã lập, hạch toán:

Nợ TK 331 – Các khoản phải trả (chi tiết người nhận thầu xây dựng cơ bản)

Có TK 111 – Tiền mặt

Khi thanh toán trả nợ cho người cung cấp, căn cứ vào phiếu chi và hóa đơn mua hàng, hạch toán:

Nợ TK 331 – Các khoản phải trả

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi phát sinh việc thanh toán công nợ cho bên thứ 3, kế toán xã căn cứ vào các hồ sơ chứng từ liên quan (Hợp đồng, hóa đơn…) lập phiếu chi chuyển cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ.

3. Thủ quỹ tiến hành xuất quỹ tiền mặt, ký nhận vào phiếu chi và ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.

4. Kế toán dựa vào phiếu chi đã ký nhận đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 08/08/2017 kế toán làm thủ tục thanh toán công nợ cho Công ty Hải Dương về tiền mua vật liệu sửa chữa sân ủy ban, số tiền 5.000.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi thanh toán các khoản nợ phải trả trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

Phieu_chi_5

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....