Khởi động phần mềm

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi động phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để khởi động phần mềm MISA Bamboo.NET 2017, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Từ màn hình Desktop, kích đúp vào biểu tượng MISA Bamboo.NET 2017.

desktop

Cách 2: Vào Start, gõ từ khóa tìm kiếm MISA Bamboo.NET 2017, sau đó chọn đến biểu tượng MISA Bamboo.NET 2017.

Khoi_dong_pm

Lưu ý: Trên hệ điều hành Windows 8 hoặc Windows 10, để tránh các lỗi phát sinh do cơ chế truy cập ứng dụng thay đổi trên các hệ điều hành của Windows, anh/chị cần thiết lập mặc định chạy ứng dụng với quyền Administrator như sau:

1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng ứng dụng (shortcut trên desktop hoặc biểu tượng MISA Bamboo.Net 2017 trên kết quả tìm kiếm chương trình), chọn Properties

chuot_phai

2. Chọn tab Compatibility.

3. Tích chọn Run this as an administrator.

4. Nhấn Apply.

runasadmin