Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp anh/chị nắm được các bước gỡ bỏ phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 ra khỏi máy để giải phóng tài nguyên khi không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Nên thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ phần mềm.

Sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ

Vào menu Tệp\Sao lưu dữ liệu nhanh.

sao luu 1

Nhấn Tiếp tục.

Chọn Máy chủ lưu dữ liệu, Dữ liệu kế toán cần sao lưu.

sao luu2

Nhấn Tiếp tục.

sao luu3

Nhập Tên tệp sao lưu. Theo mặc định hệ thống sẽ tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên nếu muốn có thể thay đổi thông tin này.

Nhấn clip0010 để chọn nơi chứa tệp sao lưu.

Chọn các tùy chọn khác nếu muốn.

Nhấn Sao lưu.

sao luu4

Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

Gỡ bỏ phần mềm

Nhấn Start, chọn Control Panel\Programs and Features

clip0011

Chọn Uninstall a Programs

Go_bo_1

Tìm đến MISA Bamboo.NET 2017.

Kích phải chuột chọn Uninstall.

Go_bo_2

Nhấn Yes để xác nhận gỡ bỏ phần mềm

Go bo 1

Chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện gỡ bỏ