Hướng dẫn cài đặt

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp người dùng nắm được các bước để cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2017.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi thực hiện cài đặt phần mềm, anh/chị nên đóng tất cả các ứng dụng đang mở trên máy tính.

Sau đó thực hiện cài đặt như sau:

Sau khi tải bộ cài từ link do MISA gửi hoặc đơn vị tự tải trên website MISA xuống, kích đúp chuột vào file MISA Bamboo.NET 2017 Setup.exe để tiến hành cài đặt

Cai_dat_1

Đợi trong giây lát để phần mềm giải nén bộ cài

Cai_dat_2

Nhấn Tiếp tục

Cai_dat_3

Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

Cai_dat_4

Tích chọn Đồng ý, nhấn Tiếp tục.

Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt là C:\MISA JSC\Bamboo.NET 2017\. Nhấn Thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt (nếu muốn)

Cai_dat_5

Nhấn Tiếp tục

Chọn loại cài đặt theo nhu cầu (Đầy đủ hoặc Tùy chọn)

Cai_dat_6

o Chọn Đầy đủ để cài đặt tất cả các thành phần hệ thống mang theo.

o Trong trường hợp máy đã có sẵn SQL Server 2005 Express hoặc MS NET Framework 2.0, thực hiện chọn Tùy chọn để bỏ các tính năng đã có.

Nhấn Tiếp tục

Cai_dat_7

Nhấn Cài đặt.

Chờ trong giây lát để phần mềm tiến hành cài đặt.

Cai_dat_8

Nhấn Hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo Cài đặt thành công

Cai_dat_9

Chương trình đã ngầm định tích chọn Chạy MISA Bamboo.NET 2017, cho phép khởi động ngay MISA Bamboo.NET 2017 để làm việc. Nếu không muốn khởi động chương trình ngay, anh/chị bỏ chọn tại ô này.

Đối với máy tính đã cài đặt MISA Bamboo.NET 2017, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước. Trong trường hợp này, anh/chị không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt,…