1. Định khoản

Khi phát sinh thu hộ theo ủy quyền của cơ quan thuế, tòa án hoặc thu hộp đóng góp của dân cho cấp trên, kế toán xã lập phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ (3361 – Các khoản thu hộ) (Chi tiết các khoản thu hộ)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, kế toán viết biên lai thu phí, lệ phí giao cho đối tượng nộp tiền.

2. Kế toán lập phiếu thu, nhận tiền giao cho thủ quỹ.

3. Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ.

4. Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

Ví dụ:

Ngày 02/08/2017, kế toán xã thực hiện thu hộ tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp cho cơ quan thuế của hộ gia đình A, số tiền 800.000 đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

3.2_Huong_dan_nghiep_vu_TM_Thu_TM_Thu_ho_TM

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ.